Категория Model

Категория Model

GRAND PRIX SUPER MODEL WORLD BEAUTY 2017- Шаймиева Алина

BEST FOTO MODEL WORLD BEAUTY 2017- Казанцева Дарья

TOP MODEL WORLD BEAUTY 2017- Кузьмина Настя

SUPER MODEL WORLD BEAUTY 2017-  Чернуха Ирина

BEST MODEL WORLD BEAUTY 2017- Каширина София